Forside
  Projekt Jagten på glæden
  Baggrundsviden
  Casehistorier
  Test af glæden
Måling
  Commitment
  Test af trivsel
  Presseomtale
  Lise Kissmeyer
  Booking af foredrag
  Køb bogen
  Videoer
  Find mere viden
 
 

test af glæden 
- skema til måling af glæde og pres

Glædestestene – der er grundstenen i målingerne af glæden - er bygget op over tre primære spørgeskemaer.  Testene er i praksis suppleret med interview og iagttagelser – med fokus på hvordan, hvor, hvornår og hvor meget glæden opleves.

TESTSKEMAERNES OPBYGNING
Det centrale skema består af 16 typiske eksempler på henholdsvis glæde- og presoplevelser. Fire eksempler fra hver farve og glædesunivers. Deltagerne markerer ud for hvert udsagn, hvor godt de genkender de enkelte følelser. Disse to primære testskemaer måler henholdsvis glæde og pres og giver dermed et indtryk af, hvilke glæder og pres, der betyder mest for talentet. Svarene tegner en profil af, hvad der er vigtigt for det enkelte talent.

I den anden del af testen af testen fordeler deltagerne de fire former for glæde og pres i to lagkager og markerer, hvor stor betydning de fire farvede universer har i forhold til hinanden. Lagkagefordelingen af de fire typer og farver af glæde fungerer som en slags kontrol af svarene og er med til at underbygge helhedsbilledet af talentets hverdag. Svarene viser, hvordan glæder og pres vægtes i forhold til hinanden.

Tredje og sidste del er en simpel temperaturmåling, hvor deltagerne markerer, hvor glade og hvor pressede de føler sig lige nu og her. Temperaturmålingen giver en kontant opsamling på, hvordan tilværelsen opleves her og nu.

METODE - SÅDAN BRUGER DU TESTEN

• Print test og udlever dem

• Bed talenterne markere, hvor meget de genkender de 16 udsagn og eksempler på glæde, hvor 7 er maksimalt genkendt og 0 er ikke genkendt.

• Bed talenterne om at markere i en lagkage, hvor stor del hver af de fire former / farver af glæde betyder. Forklar de fire universer, som de fire farver symboliserer, grundigt forinden og henvis til ranglisten med de 16 konkrete eksempler på glæder.

• Bed talenterne markere på en skala fra 0-100, hvor glade de er lige her og nu i forhold til den mest maksimale glæde, de kan forestille sig.

• Gentag de samme procedurer for pres – med henholdsvis genkendelse, lagkagefordeling og temperatur.

ANALYSE AF DATA
Regn gennemsnittet ud af resultaterne for hvert udsagn (værdierne krydset af fra 0-7) og opstil glæder og pres i en rangliste med det højeste gennemsnit øverst.

Brug resultaterne til at sammenligne testpersoner, miljøer, udvikling af glæden over tid mm.

Du kan finde eksempel på, hvordan testresultaterne kan bruges:
- Læs analyse af test fra bogen 'JAGTEN PÅ GLÆDEN'”Mindreværd er en kæmpe, kæmpe motor. Og glæden er afhængig af, hvor godt du har styr på mindreværdet og accepterer det. Når jeg kæmper, er det for at vise mig selv og andre, at jeg er god. Hvis jeg bliver utilfreds, så er det, fordi jeg ikke synes, at jeg er god nok. Men det kan du jo 100 procent selv styre. Jeg kan fortælle mig selv, at jeg er lige så god, selv om jeg har tabt. Det er ikke altid andre synes det – eller du selv tror på det. En stor del er ikke bevidst om, at det er deres mindreværd, der driver dem.”

Peter Gade
badmintonspiller 

Det er tiden, der er problemet. Der bliver forlangt mere og mere, og spillerne skal være meget strukturerede. De slapper ikke af. Det er stressende for dem, og så forsvinder glæden. Idrætten skal være et frirum, men når de ikke har energi til at træne godt, så forsvinder glæden. Det er de ydre ting, der gør, at de mister glæden ved sporten.”

Jacob Landtved, talenttræner – Oure

Glæden forsvinder ved store belastninger i hverdagen, og hvis uddannelsen ikke hænger sammen med hverdagen. Så opstår der problemer, og det bliver surt”.

Flemming Poulsen, talenttræner – SIGMA

20

Det presser mig, hvis der er for mange opgaver på for mange fronter med lektier og svømning og aftaler. Arbejdet bliver ikke gjort godt nok nogen steder. De sidste tre år har ikke været så sjove med skolen.”

                                       Svømmetalent, SIGMA
 
 
Lise Kissmeyer - Forfatter og foredragsholder - Tlf.: +45 20 85 81 63 - E-mail: lise@kissmeyer.dk