Forside
  Projekt Jagten på glæden
  Baggrundsviden
  Casehistorier
  Test af glæden
Måling
  Commitment
  Test af trivsel
  Presseomtale
  Lise Kissmeyer
  Booking af foredrag
  Køb bogen
  Videoer
  Find mere viden
 
 

test af glæden - commitment

Commitmentanalysen er en mere individuel og subjektiv test af glæden, hvor testpersonen ikke bliver styret af definitioner af glæde eller pres fra et skema. Her er det testpersonerne selv, der med egne ord beskriver, hvad der betyder noget for dem. Deres prioritering af gode og dårlige oplevelser tegner en personlig profil, som gør det er muligt at indfange flere tanker og følelser.

Testen kan bruges som supplement til de øvrige test af glæde og pres, hvor resultaterne af commitmenttesten samtidig kan bruges som kontrol af respektive skemaer. - Tegner de to testformer den samme profil af testpersonen?


METODE - SÅDAN GØR DU
• Sæt dig et fredeligt og uforstyrret sted med testpersonen og vær sikker på, at der er ro og god tid.

• Bed testpersonerne om at skrive alle de gode ting op ved at være elitesportsudøver - ”hvad de vil savne allermest” på små gule sedler, der kan flyttes rundt på. Giv testpersonerne god tid til at tænke sig om – og lad dem sidde lidt efter de selv mener, de er færdige. Lad herefter testpersonerne placere de gule sedler i en prioriteret rækkefølge med det udsagn, der betyder mest for dem, øverst.

• Bed testpersonerne om at skrive alle de dårlige ting op ved at være elitesportsudøver – ”hvad de gerne vil undvære?” Giv igen testpersonerne god tid, efter de mener, de er færdige. Lad dem herefter sætte de gule sedler op i en prioriteret rækkefølge med det udsagn, der betyder mest for dem, øverst.


ANALYSE AF COMMITMENTTEST
I bogen ’Jagten på glæden’ tegnes en glædesprofil af otte udvalgte talenter, hvor talenternes individuelle glædesprofil bygger på både testskemaerne og en mere personlig commitment-analyse. 

I talentprofilerne fra bogen kan ses eksepler på, hvordan commitmentanalysen kan bruges i en helhed.”Det skal føles meningsfyldt at stå op om morgenen. Du skal have lyst, og træningen skal ikke bare være noget, der skal overstås. Det kan godt være, at du ikke slår dig på lårene over selve træningen. Men det skal føles godt. Det skal ikke være behovsudskydelse.”

Rikke Rønholt
800-meter-løber

 

Der er masser af pres til træning. Vi er mange gode spillere. Det tager jeg roligt, for det er trænerne, der udtager. I starten var det dog svært, og jeg følte, at jeg skulle præstere, og jeg var bange for at lave fejl. Du skal lære at tage det stille og roligt og lære ikke at være bange for at lave fejl.”

Fodboldtalent, FCM

Det er en præstationsverden, og der skal de unge kunne levere, og vi forventer, at de er parate, når de står på banen. Men vi arbejder med, at det pres ikke kommer udefra – men presset skal komme fra dem selv og deres egen motivation. Vi står ikke og banker dem i hovedet, hvis det ikke er godt nok. Vi giver dem indsigt i, hvad konsekvensen er af deres handlinger om et halvt år og et år. De skal leve med det pres, og derfor skal du forberede dem og gøre dem bevidste. Presset bliver ikke mindre, så de skal lære at leve med det og acceptere det. Så påvirker det dem mindre.”

Rasmus Ankersen, talenttræner – FCM
20

Jeg føler et stort pres fra mig selv, og det bliver et problem, at jeg uanset hvad jeg laver, stiller de store krav til mig selv. Det går ud over nydelsen og nuet. Jeg kan ikke bare nyde ligegyldigheden. Engang imellem glæder jeg mig til, når jeg ikke skal stille disse krav til mig selv hele tiden.”

Peter Gade, badmintonspiller
 
 
Lise Kissmeyer - Forfatter og foredragsholder - Tlf.: +45 20 85 81 63 - E-mail: lise@kissmeyer.dk