Forside
  Projekt Jagten på glæden
  Baggrundsviden
  Casehistorier
  Test af glæden
Måling
  Commitment
  Test af trivsel
  Presseomtale
  Lise Kissmeyer
  Booking af foredrag
  Køb bogen
  Videoer
  Find mere viden
 
 

test af glæden - test af trivsel

Formålet med at bruge de indirekte og mere individuelle og indlevende teknikker er at opdyrke redskaber til at aflæse, hvordan det ’indre glædesregnskab’ ser ud, og hvordan motivationen svinger. Det gøres ved at stille indirekte spørgsmål til testpersonerne og ved at samle på indikationer, der viser, hvordan glæden trives.


TEKNIKKER TIL INDIREKTE AFLÆSNING AF GLÆDE
Det 'indre glædesregnskab' kan eksempelvis 'lures':

• Ved at lægge specifikt mærke til ordvalg og rækkefølgen af talenternes statements, får man mulighed for at finde ind til, hvad talenterne intuitivt lægger vægt på.

• Ved at samle svar på samme spørgsmål fra alle talenterne i miljøet, får man et overordnet billede af stemningen og af træningsgruppens fokus.

• Ved at gentage spørgsmålene over tid kan udvikling og udsving i stemningen registreres.

• Ved at finde nye formuleringer og angrebsvinkler kan der findes umiddelbare og ærlige tilkendegivelser.METODER OG GODE RÅD TIL OVERVEJELSER
• Brug indirekte spørgsmål, der får talenterne til at beskrive, hvordan de opfatter deres tilværelse.

• Stil eventuelt spørgsmålene i en overraskende og uventet situation, så der kommer et impulsivt svar.

• Bed eksempelvis talenterne om at forklare ”hvor tit og hvornår de er i tvivl”, om det er sportskarrieren, de vil satse på.

• Bed eksempelvis talenterne lave en opgørelse i procent af, hvor meget af den daglige træning, de oplever som ”sjov”, og hvor stor en procentdel af træningen, de oplever som ”sur”?

• Bed eksempelvis talenterne om at beskrive deres tilværelse ”med tre ord”?

 ”Fordi jeg altid har været god til det her, så forventer folk, at når jeg træder ind i hallen, så har jeg overskud til at klare alt. Men det kan jeg ikke. Jeg har også behov for, at der er nogle, der kommer hen til mig og siger, at jeg er god nok. Det er der ikke mange, der tror. Men jo. Det har jeg sgu’ behov for. Også når jeg taber. Mit første behov er, at der er nogle, der skal sige: Fuck det. Du er okay, Gade.”

Peter Gade, badmintonspiller

 

Det er ikke så tit, jeg er i tvivl. Men engang imellem tænker jeg, om jeg får nok ud af det, med alt det jeg lægger i det. Men jeg får så meget andet ud af det, så det er ikke så tit. Og så er der en anden stemme, der siger, at jeg bare skal blive ved. Det skal nok komme. Lad være med at tænke. Bare kør videre.”

Talent, badmintonspiller

Ja, nogle gange har jeg været nede i et hul. Så har jeg en indre dialog, der siger: Det her gør godt nok ondt. Jeg gider ikke mere. Jeg vil hjem på sofaen og spise is. Og så er der en anden stemme, der ikke taler så højt, der siger: Du er nødt til at blive ved, hvis du vil noget…”

Talent, håndboldspiller

20

Jeg er ikke så meget i tvivl mere. Men jeg var meget i tvivl i starten – især fordi jeg skulle undvære familien. Nu er jeg vant til det. Nu er jeg sikker på, at jeg vil være fodboldspiller.”

Talent, fodboldspiller

 
 
Lise Kissmeyer - Forfatter og foredragsholder - Tlf.: +45 20 85 81 63 - E-mail: lise@kissmeyer.dk